• Mensen met een verstandelijke beperking.
  • Mensen met psychische of psychiatrische problemen.
  • Mensen met een autistische stoornis.
  • Jeugdigen/jeugdzorg (vanaf 10 jaar).
  • Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
  • Mensen die burn-out zijn geraakt.
  • Mensen met niet aangeboren hersenletsel.
  • Leerlingen van het speciaal onderwijs.

Welke zorg biedt onze zorgboerderij?

  • Dagbesteding vanaf 10 jaar.
  • Beschermd wonen met dagbesteding vanaf 18 jaar.
  • Arbeidstoeleiding.