CSI Stables Stoeterij Zorgboerderij Beschermd wonenNaast dagbesteding hebben we een klein wooninitiatief. Wij hebben 9 appartementen waar we beschermd wonen aanbieden.
De ruimtes zijn zeer geschikt om de gewenste veiligheid en geborgenheid te bieden. De bewoners hebben alle luxe van eigen faciliteiten om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren.