CSI Stables Stoeterij Zorgboerderij Beschermd wonenNaast dagbesteding hebben we een klein wooninitiatief. Wij hebben 9 appartementen waarvan er op dit moment 1 beschikbaar is, waar we beschermd wonen aanbieden en we hebben nog 2 nieuwe beschermd wonen plaatsen beschikbaar medio januari 2020.
De ruimtes zijn zeer geschikt om de gewenste veiligheid en geborgenheid te bieden. De bewoners hebben alle luxe van eigen faciliteiten om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren.